Skład
 Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2015-2018)

Lp. Tytuł Nazwisko i imię Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Emilia Sekulska – przewodnicząca Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie Dyrektor SDOO w Seroczynie
2 mgr inż. Grzegorz Feliks Jaczewski – zastępca przewodniczącej Mazowiecka Izba Rolnicza Członek MIR
3 mgr inż. Mirosław Pojmaj - zastępca przewodniczącej DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Oddział Laski Główny hodowca
4 dr Tadeusz Szymańczak – zastępca przewodniczącej Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych Rzecznik prasowy
5 mgr inż. Piotr Bober Bayer CropScience Polska Przedstawiciel handlowy
6 mgr inż. Wanda Chojnacka Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie Specjalista ds. doświadczalnictwa
7 mgr inż. Jarosław Dębski Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju manager BZK Group Sp. z o.o.
8 mgr inż. Michał Dybowski Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Łyskach Inspektor COBORU
9 inż. Jacek Kałwa Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Poświętnym Specjalista produkcji roślinnej
10 mgr inż. Beata Kowalska Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, Wydział Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej Kierownik Wydziału
11 mgr inż. Kurowska Elżbieta Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Dział Nadzoru Nasiennego Kierownik Działu
12 mgr inż. Marek Luty Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Dyrektor Działu marketingu i rozwoju produktu
13 dr inż. Artur Makarewicz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Agronomii, Katedra Agrotechnologii Starszy adiunkt
14 mgr inż. Janusz Malanowski Syngenta Polska sp z o.o. Technical Sales Support
15 mgr inż. Ewa Mioduszewska Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Główny specjalista
16 dr Wojciech Nowacki Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Oddział Jadwisin Kierownik Oddziału
17 mgr inż. Elżbieta Próchniak Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Bielicach Kierownik Zespołu
18 mgr inż. Krzysztof Rzewuski Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Siedlcach Główny specjalista
19 dr hab. Teresa Skrajna Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Agronomii, Katedra Ekologii Rolniczej prof. nadzw. UP-H
20 mgr inż. Agata Sosińska Mazowiecki Park Naukowo - Technologiczny - Park Spółdzielczy w Płońsku Prezes
21 mgr inż. Tomasz Stachowicz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu Starszy specjalista
22 mgr inż. Włodzimierz Stachura Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne w Chwałowicach Kierownik gospodarstwa
23 inż. Stanisław Tomaszewski Centrala Nasienna w Warszawie Sp. z o.o. Dyrektor
24 dr inż. Roman Warzecha Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta
25 prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii Dziekan Wydziału WRiB.
26 inż. Paweł Żmijewski KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Produkt manager