WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Ziemniak 2018
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2018
Żyto 2018
Pszenżyto ozime 2018
Pszenica zwyczajna ozima 2018
Pszenżyto jare 2018
Jęczmień jary 2018
Owies zwyczajny 2018
Pszenica zwyczajna jara 2018
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Wstępne wyniki doświadczeń ekologicznych ze zbożami.
Wyniki doświadczeń ekologicznych.