WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Ziemniak 2017
Jęczmień jary 2017
Jęczmień ozimy 2017
Kukurydza 2017
Bobik 2017
Groch siewny 2017
Łubin wąskolistny 2017
Owies zwyczajny jary 2017
Pszenica zwyczajna jara 2017
Pszenżyto jare 2017
Pszenżyto ozime 2017
Rzepak ozimy 2017
Soja 2017
Żyto 2017
Pszenica zwyczajna ozima 2017
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2018
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Wyniki doświadczeń ekologicznych ze zbożami